CONFERENCE ROOM


ห้องประชุมชั้น 14

รายละเอียด

สำหรับการประชุมขนาดกลาง สามารถจัดสัมมนาในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เน้นความสวยงาม หรูหรา
และสะดวกสบาย เพื่อสร้างความประทับใจและภาพพจน์ที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
- ขนาด 30 - 60 ที่นั่ง
- จัดวางเก้าอี้แบบ Board Room
- พื้นที่รับรองด้านหน้า พร้อมชุดโซฟารับแขก

 

สถานที่

- ตั้งอยู่ ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
- ลิฟท์ Low Zone

 

ขนาดพื้นที่

 

กว้าง (ม.)
ยาว (ม.)
สูง (ม.)
พื้นที่ (ตร.ม.)
ห้องประชุม
12.50
15.50
2.70
193.75
พื้นที่รับรอง
6.00
10.50
2.70
63.00

 

อุปกรณ์ที่จัดให้

- ชุดไมโครโฟนสำหรับประธาน 1 ชุด
- ชุดไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ชุด
- Projector พร้อมจอ LCD
- ระบบภาพและเสียงที่ได้มาตรฐาน
- ระบบปรับอากาศ

 

บริการที่จัดให้

- วิศวกรและช่างเทคนิคประจำห้องควบคุมระบบ
- 2 ชั่วโมงฟรี สำหรับการเตรียมงาน (ไม่มีระบบปรับอากาศ)
- ฟรี ค่าบริการที่จอดรถสำหรับผู้มาร่วมงาน
- บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

 

อัตราค่าบริการ

- สอบถาม 0-2100-3549 หรือ อีเมล : salespa@jasmine.com

 Booking