ACTIVITY

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 2563

 
    

 

              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ชำนาญ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้มาให้ความรู้การใช้อุปกรณ์การดับเพลิงในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานในอาคาร จัสมินฯ และผู้เช่าภายในอาคารสำนักงาน

             การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ช่วงเช้า อบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 และช่วงบ่าย อบรมภาคปฏิบัติ ณ บริเวณลานจอดรถนอกอาคาร (สนามบาส) ฝึกซ้อมสเมือนจริง ซึ่งมีพนักงาน และผู้ที่พักอาศัยบริเวณรอบข้างอาคารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก